Cennik

Ewidencja ryczałtowa

130 zł

170 zł

Sporządzanie śródrocznych sprawozdań

1/2 ŚREDNIEJ CENY USŁUG Z OSTATNICH TRZECH MIESIĘCY

Książka przychodów i rozchodów

190 zł

230 zł

Sporządzanie rocznego sprawozdania

ŚREDNIA CENA USŁUG Z OSTATNICH TRZECH MIESIĘCY

Księgi handlowe

550 zł

700 zł

Obsługa

kadrowo-płacowa

40 ZŁ / PRACOWNIK