Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

19 letnie doświadczenie w księgowości w firmach budowlanych, budowlano-montażowych, developerskich oraz produkcyjnych daje nam możliwość zaoferowania Państwu szerokiego wachlarza usług na wysokim poziomie i dopasowanym do wymagań dynamicznego rynku. Oprócz standardowych usług oferujemy Państwu dojazd do klienta i odbiór dokumentów. Oszczędzacie Państwo w ten sposób czas i pieniądze.

Usługi księgowe

✓ Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
✓ Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
✓ Opracowywanie i wdrażanie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont
✓ Prowadzenie ewidencji środków trwałych
✓ Przygotowywanie planów amortyzacji
✓ Prowadzenie ewidencji do celów podatkowych
✓ Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT
✓ Sporządzanie sprawozdań finansowych
✓ Rozliczanie kontraktów długoterminowych
✓ Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
✓ Kontrola rentowności
✓ Sporządzanie dokumentacji cen transferowych
✓ Pomoc w trakcie audytów

Usługi kadrowo-płacowe

✓ Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
✓ Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego
✓ Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
✓ Prowadzenie akt osobowych
✓ Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych
✓ Obsługa umów zleceń i o dzieło
✓ Rejestrację pracowników w ZUS
✓ Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników
✓ Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych właścicieli
✓ Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych
✓ Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy
✓ Pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego

Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do skorzystania z naszego formularza.